درباره چرم صالحی

بادرود به محضر شما عزیزان و بزرگواران و با سپاس از انتخاب و اعتماد به ما در تهیه کالای مطلوب و مورد سلیقه خود ما را مورد وثوق دانسته اید،امیدواریم بتوانیم اعم خواسته های شما سروران گرامی را در نیل به اهداف وحتی اجرای طرحهای رویایی و تجسمی هنرهای زیبا به مقصود برسانیم،
گروه چرم صالحی افتخار دارد ...

درباره ما بیشتر بدانید