درباره چرم صالحی

بادرود به محضر شما عزیزان و بزرگواران و با سپاس از انتخاب و اعتماد به ما در تهیه کالای مطلوب و مورد سلیقه خود ما را مورد وثوق دانسته اید،امیدواریم بتوانیم اعم خواسته های شما سروران گرامی را در نیل به اهداف وحتی اجرای طرحهای رویایی و تجسمی هنرهای زیبا به مقصود برسانیم،
گروه چرم صالحی افتخار دارد ...
گروه چرم صالحی افتخار داردبه اطلاع شما عزیزان برساندکه سابقه فعالیت در حیطه صنعت چرم اعم از طراحی وساخت وابداع ابزار الات وماشین الات صنعت چرم ودرمقاطعی بسته به نیاز بازاربا ساده سازی خط تولید اقدام به تولید محصولات چرمی مورد نیاز وتقاضای مشتریان داشته است،که این مهم به بیش از نیم قرن پیش باز میگردد وتاامروز که این تجربه از نسلی به نسل دیگر پاس گشته واینکه طی چندین سال گذشته با توجه به نیاز بازار وعلاقه مندی نسل جوان به این رشته هنری عمده فعالیت خودرابه تولید محصولات چرم طبیعی اختصاص داده وامروزاین موسسه خودرامدعی اجرای خواسته های جهانیان درتولید کالاهای چرمی طبیعی حلال میداند،این موسسه اعم از تولیدمحصولات چرمی مشاوره وهدایت تولید کنندگان وهنرمندان را در تهیه ابزار وماشین الات،ازوظایف حرفه ای خود میداند،ماوامدارتجربه ازنسلی به نسل دیگر درزمینه تولید محصولات چرم طبیعی هستیم وبه این اندوخته خودمیبالیم وخرسندیم که بتوانیم دراین برهه اززمان که این ملت فرهیخته گامهای نهایی وسرنوشت سازرادرنیل به اهداف در راه ترقی وپیشرفت وسربلندی واقتصاد مقاومتی وبه سرانجام رساندن اهداف بلند وشرافتمندانه درمنطقه وجهان برمیداردنقشی درخور هنر ایرانی واسلامی وسربلندی ملت ایران ایفا نماید.
انشاالله
گروه تولیدی (چرم صالحی)

Save

Save

Save

Save

Save